2023: Energielabel C verplicht voor kantoren

Lees hier hoe wij ervoor zorgen dat onze panden voldoen aan de nieuwe eisen.

Op weg naar energielabel C

Op 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen in Nederland voorzien zijn van minimaal energielabel C. Kantoren
die niet aan deze eis voldoen mogen dan niet meer worden verhuurd, op een enkele uitzondering na. Zo geldt
deze eis niet voor rijksmonumenten en voor kantoren die binnen twee jaar worden gesloopt of getransformeerd.
Ondanks dat deze maatregel al geruime tijd bekend is, voldoen veel kantoren nog niet aan de eisen. Er zijn zelfs
berichten dat maar liefst een miljoen vierkante meter nog moet worden verduurzaamd.
Rob van Geet, Manager Technisch Beheer Binnendienst, is een van de professionals die zich bij
Newomij bezighoudt met dit onderwerp. We vroegen hem naar de stand van zaken en hun aanpak.

Er is hier en daar wat paniek over de deadline. Hoe is dat bij jullie?

Wij zijn niet in paniek, verre van eigenlijk. Wij zien het meer als een ijkpunt dan als eindpunt. Natuurlijk moeten wij er
net als iedereen voor zorgen dat onze zaakjes op orde zijn en dat al onze kantoren minimaal energielabel C hebben,
maar ook zonder deze datum waren wij aan de slag gegaan. Eigenlijk kijken wij nu al verder dan 1 januari 2023.

Hoe bedoel je?

Als we nu bezig zijn om een bepaald kantoor naar energielabel C te krijgen, dan kijken wij meteen welke investering
het vergt om het door te trekken naar een label A of B. Of dat we de aanpassingen die we moeten doen voor
het verkrijgen van een label C zo inrichten en aanpakken dat het in de toekomst relatief eenvoudig is om er een
nog beter label van te maken. Want waarschijnlijk worden de regels in de toekomst nog strenger en moeten alle
kantoren energielabel A of B hebben. Daar willen wij op voorbereid zijn. En niet alleen omdat het moet, hoor. Het is
ook omdat wij het zelf belangrijk vinden. Wij willen goed voor onze kantoren en huurders zorgen. En goed voor de
omgeving, daar hoort dit bij. Wij kijken altijd naar de lange termijn, ook bij dit onderwerp.

Hoe pakken jullie dit concreet aan?

Wij bekijken onze portefeuille niet alleen in het geheel, maar behandelen ieder object afzonderlijk. Het is een
kwestie van steeds een aantal objecten selecteren en deze binnenstebuiten keren. De duurzaamheidadviseurs
waarmee wij altijd werken, komen bij ons langs met alle data van de betreffende objecten. Samen bekijken wij dan
wat de effecten zijn van de verschillende maatregelen die genomen kunnen worden. Uit iedere maatregel rollen
nieuwe berekeningen. Zo gaan wij per object alle mogelijkheden af en nemen wij op basis daarvan beslissingen
over welke aanpassingen wij gaan uitvoeren.

Een kwestie van steeds puzzelen en aan andere knoppen draaien dus?

Dat is wat kort door de bocht, maar daar komt het wel op neer. En het is fantastisch om te doen en te zien wat er
dan allemaal mogelijk is. Binnenkort heb ik weer een dergelijke bijeenkomst en daar kijk ik echt naar uit. Het is een
effectief hulpmiddel om te bepalen hoe wij verder gaan met een bepaald gebouw. En dat doen wij natuurlijk niet
alleen, maar samen met de collega’s die zich bezighouden met de verhuur. Eigenlijk gaan wij nog een stap verder. Want een energielabel is statisch, een momentopname waarin niet alles
wordt meegenomen; liften bijvoorbeeld maken er geen onderdeel van uit. Wij willen ook graag weten hoe een
kantoor zich in de praktijk gedraagt. Wat is het daadwerkelijke verbruik? Want het kantoor kan een bepaald
energielabel hebben, terwijl het verbruik in een andere categorie valt. Als er, om een voorbeeld te noemen, een
IT-bedrijf in een kantoor zit dat veel servers heeft staan, dan wordt het energieverbruik natuurlijk bovengemiddeld
hoog. Wij zijn nu bezig met een pilot om in kaart te brengen hoe kantoren zich in de praktijk ‘gedragen’ en met deze
gegevens willen wij onze huurders informeren omtrent hun energieverbruik.

Hoe belangrijk is de samenwerking tussen techniek en commercie?

Heel belangrijk. Bij ons zitten commercie en techniek samen op een afdeling. Wij bepalen samen de strategie voor
een gebouw. Techniek en commercie hebben ook een wisselwerking. Als een gebouw wordt verduurzaamd, heeft
dat een positief effect op de kans om het goed te verhuren. Deze samenwerking kan natuurlijk alleen omdat wij
eigenaar én beheerder van de gebouwen zijn. Wij kunnen dus onze eigen keuzes maken, zelf de regie voeren en
snel in actie komen.

Hoe betrekken jullie huurders bij de aanpassingen?

Veel aanpassingen op het gebied van verduurzaming nemen wij op een natuurlijk moment, bijvoorbeeld bij een
mutatie, als het kantoor even leeg staat. Als wij aanpassingen doen terwijl er huurders in het kantoor zitten, gaan
wij altijd met hen in overleg. Het is beter om van tevoren afspraken te maken, ook over ‘wie betaalt wat?’. In de
meeste gevallen is een huurder alleen maar blij met aanpassingen. Als een kantoor energiezuiniger wordt, gaat de
energierekening omlaag. Het mes snijdt aan twee kanten. Wat ook helpt, is dat de band met onze huurders sowieso
al goed is. Wij zijn een verhuurder met een gezicht. Huurders kennen ons persoonlijk omdat wij veel in de kantoren
aanwezig zijn, zowel de collega’s van techniek als van commercie.

Dus het is een continu proces?

Precies. Want ook de kantoren waar al maatregelen zijn getroffen, blijven wij monitoren en als het nodig is, voeren
wij aanpassingen uit. Neem het Apollo House in Amsterdam. Dit rijksmonument is volledig gerenoveerd en na
deze renovatie kreeg het energielabel A. Toch waren wij nog niet helemaal tevreden. En dus hebben wij weer
verschillende aanpassingen gedaan. Het gaat wat ver om precies uit de doeken te doen wat er is gebeurd, dat is
een lang en technisch verhaal, maar er kwam het nodige installatiewerk aan te pas, dus het was niet zomaar een
aanpassing die je even tussendoor doet.

Tot slot, heb je nog een tip?

Wat van groot belang is, is samenwerken met de juiste partners. Dat je op zoek gaat naar partijen voor wie je geen
nummer bent, maar die als het nodig is snel in actie komen. Als je die hebt gevonden, gaat het echt een stuk sneller
en zijn de resultaten beter. En blijf kritisch. Als er een gebouw is met een laag energielabel en je twijfelt of dat wel
juist is, vraag dan een second opinion aan. Ga desnoods op onderzoek uit en controleer of de berekeningen die zijn
gemaakt, wel zijn gebaseerd op de juiste gegevens. Als je erbovenop zit, dan betaalt dat zich echt uit.

Vragen omtrent dit onderwerp?

Onze experts helpen u graag verder

Rob van Geet
Manager Vastgoed Techniek