VvE regels en verplichtingen

Elke Vereniging van Eigenaars in Nederland moet zich houden aan specifieke wetten, plichten en regels. De Nederlandse wetgeving op dit gebied vormt de basis voor een gestructureerd en harmonieus beheer van elk appartementencomplex. We geven u graag een duidelijk inzicht in deze belangrijke aspecten van VvE-beheer, zodat u als eigenaar weet wat er van u verwacht wordt en hoe u kunt bijdragen aan een positieve en efficiënte werking van uw VvE.

VvE wetgeving en splitsingsakte

In de context van VvE-beheer speelt het Burgerlijk Wetboek een cruciale rol. Alle appartementseigenaren zijn gezamenlijk eigenaar van het gebouw. Dit gedeelde eigendom kan echter anders worden ingericht met een splitsingsakte, opgesteld door een notaris. Een gebouw dat is gesplitst in appartementsrechten is van rechtswege een VvE. Deze moet echter geactiveerd worden om als zodanig te functioneren. Als eigenaar wordt u automatisch lid en betaalt u de verplichte VvE bijdrage.

In de splitsingsacte is ook een (model)splitsingsreglement opgenomen. Hierin staan de belangrijkste regels die gelden voor de VvE en de appartementseigenaars. Denk bijvoorbeeld aan regels over de kosten en schulden voor de eigenaars, het beheer, gebruik en onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes en het verzekeren van het gebouw.

De structuur, verantwoordelijkheden en rechten van een VvE

De Nederlandse wetgeving biedt een heldere juridische basis voor het functioneren van VvE’s. Deze wetgeving bepaalt duidelijk de structuur, verantwoordelijkheden en rechten van een VvE. Zo is onder andere vastgesteld hoe VvE’s hun administratie moeten voeren, welke besluitvormingsprocessen gevolgd moeten worden en hoe de financiën beheerd dienen te worden.

Deze wettelijke kaders zijn erop gericht om een eerlijk, transparant en effectief beheer van appartementencomplexen te garanderen, waarbij zowel de belangen van individuele eigenaars als die van de gemeenschap als geheel worden beschermd. Voor VvE-leden is kennis van deze wetgeving cruciaal om hun rechten en plichten goed te begrijpen en na te leven.

Belangrijke verplichtingen van een VvE

Voor iedere VvE gelden wettelijke en operationele verplichtingen die essentieel zijn voor het efficiënt beheren van een appartementencomplex. Enkele van de belangrijkste verplichtingen omvatten:

1. Financieel beheer

en van een reservefonds voor toekomstig onderhoud en het jaarlijks opstellen van een begroting. Een gezonde financiële positie zorgt voor stabiliteit en het vermogen om proactief in plaats van reactief te handelen.

2. Onderhoud van het gebouw

Regelmatig onderhoud is cruciaal voor de veiligheid en leefbaarheid van het complex. Dit betekent niet alleen het aanpakken van reparaties, maar ook het plannen van langetermijnverbeteringen om de waarde van het vastgoed te behouden.

3. Organiseren van vergaderingen

Jaarlijkse ledenvergaderingen zijn essentieel voor het nemen van collectieve besluiten en het delen van belangrijke informatie. Deze bijeenkomsten versterken de gemeenschap en zorgen voor een transparante besluitvorming.

4. Naleving van wet- en regelgeving

Sinds 2018 is er een verplichte minimale jaarlijkse reservering in het reservefonds. Ook belangrijk zijn de verplichte opstal- en aansprakelijkheidsverzekeringen. Het voldoen aan relevante wetgeving is niet alleen wettelijk verplicht, maar beschermt ook de belangen van de eigenaars en bevordert duurzaam beheer.

5. Communicatie en besluitvorming

Effectieve communicatie is de sleutel tot het succes van elke VvE. Het nemen van weloverwogen beslissingen die het collectieve belang dienen, draagt bij aan een harmonieuze en efficiënte werking van de VvE.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Ook een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) valt onder de wettelijke verplichtingen van Verenigingen van Eigenaars. Dit plan biedt niet alleen een gedetailleerd schema van toekomstige onderhoudswerkzaamheden, maar is ook een strategisch instrument voor financiële planning. Met een MJOP kunnen VvE’s proactief onderhoud plannen en budgetteren, wat bijdraagt aan het behoud van de kwaliteit en waarde van het onroerend goed. Zo zorgt een goed opgesteld MJOP ervoor dat het complex niet alleen voldoet aan de huidige standaarden, maar ook voorbereid is op de toekomst.

Duurzaamheid

Steeds meer VvE’s krijgen te maken met de verduurzaming van het vastgoed. Hiermee wordt duurzaamheid een vast agendapunt tijdens de vergadering van eigenaars en actueel onderwerp van gesprek tussen de eigenaars en gebruikers binnen de VvE. 

Om deze transitie naar duurzaamheid te ondersteunen, zijn er landelijke subsidies beschikbaar gesteld. Zo is op 23 januari 2023 de Subsidie Verduurzamen voor verenigingen van eigenaars (SVVE) gelanceerd, waarmee VvE’s financiële steun kunnen aanvragen voor energiebesparende maatregelen en advies. Denk bijvoorbeeld aan warmtetechnieken en oplaadpunten. Deze ontwikkeling biedt VvE’s de kans om met gerichte maatregelen bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

Hoe Newomij u kan helpen

Wilt u zeker weten dat uw VvE deskundig beheerd wordt? De experts van Newomij nemen u het beheer graag volledig of gedeeltelijk uit handen. Zo weet u zeker dat het goed zit met uw VvE en zorgt u voor zorgeloos woonplezier. We bieden professionele ondersteuning bij het beheer van uw VvE, zodat u voldoet aan alle wettelijke en operationele verplichtingen.

Ons team staat klaar om u te assisteren bij financieel en administratief beheer, bestuurlijke begeleiding, technisch beheer of een combinatie. We begrijpen de complexiteit van VvE-beheer en zorgen voor een gestroomlijnde, zorgeloze aanpak. Met Newomij heeft u een partner die helpt om uw VvE efficiënt te beheren en de waarde van uw eigendom te optimaliseren.

VvE Vergadering van Eigenaars: overleg en presentatie aan tafel met de agenda weergegeven op flipover.

Meer weten over VvE-beheer?

Wilt u meer lezen over alles wat er komt kijken bij het beheren van uw Vereniging van Eigenaars? Bekijk de onderstaande pagina’s of neem contact op voor meer informatie.

VvE's in beheer
450
Aantal appartementsrechten
38.000
Oudste in beheer
Sinds 1960

Neem contact op met een van onze accountmanagers

Hasan Kazbogan

Accountmanager VvE Beheer
Hasan Kazbogan

Elja Triloki-Damming

Accountmanager VvE Beheer

Els Huurneman

Accountmanager VvE Beheer
Els Huurneman

Patricia Visser

Accountmanager VvE Beheer

Richard Pasma

Accountmanager VvE Beheer
Richard Pasma

Bas van Andel

Accountmanager VvE Beheer
Bas van Andel

Edwin Pallencaöe

Accountmanager VvE Beheer
Edwin Pallencaöe

Jelle Hakkert

Manager VvE Beheer

Gijs Pappot

Accountmanager VvE Beheer / Senior Service coordinator

Jord van Well

Accountmanager VvE Beheer

Said Tanha

Accountmanager VvE Beheer
Said-Tanha VVE

Jochem de Laat

Accountmanager VvE Beheer

Carla Nagel

Accountmanager VvE Beheer

Objecten in VvE Beheer

Marie Heinekenplein - Amsterdam

Mozaïek - Amstelveen

The Cohesion Fibonacci - Amsterdam

Libeau Eiland Houthavens - Amsterdam

De Nieuwe Defensie - Utrecht

The Hudsons - Amsterdam

Holland Park West - Diemen

Slachthuis - Haarlem

Torenflat - Naarden

Silodam - Amsterdam

Mariastichting - Haarlem

Mariastichting Haarlem

Eemerald - Amersfoort

VvE beheer in heel Nederland

Hoewel Newomij gevestigd is in Naarden, bieden we maatwerk VvE beheer in heel Nederland. U kunt bouwen op onze expertise en kennis in allerlei plaatsen, waaronder:

Veelgestelde vragen over VvE regels en verplichtingen

Wat zijn de wettelijke verplichtingen van een VvE?

Als VvE heeft u diverse wettelijke verplichtingen. Onze beheerders zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en zorgen ervoor dat uw VvE hieraan voldoet. Dit omvat onder andere het opstellen van een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP), het organiseren van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en het naleven van de splitsingsakte en het modelreglement.

Zijn er verplichte verzekeringen voor een VvE?

Ja, elke VvE is wettelijk verplicht om een opstalverzekering en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekeringen dekken schade aan het gebouw en aansprakelijkheid van de VvE.

Hoe wordt de VvE-bijdrage per eigenaar bepaald?

De VvE-bijdrage wordt bepaald op basis van de eigendomsverhouding, zoals vastgelegd in de splitsingsakte. Deze bijdrage is bedoeld voor gemeenschappelijke kosten, zoals onderhoud en verzekeringen.

Hoe vaak moet een VvE vergaderen?

De wet vereist dat een VvE minimaal één keer per jaar een algemene ledenvergadering houdt. Tijdens deze vergadering worden belangrijke beslissingen genomen en informatie gedeeld.

Is het voor een VvE verplicht om een huishoudelijk reglement te hebben?

Een huishoudelijk reglement is niet wettelijk verplicht, maar wordt sterk aanbevolen. Het reglement biedt duidelijke regels voor alle eigenaren en draagt bij aan een soepele samenwerking binnen de VvE.

Wat is de minimale reservering die een VvE moet doen in het reservefonds?

Sinds 2018 is er een wettelijke verplichting voor VvE’s om jaarlijks minimaal te reserveren voor groot onderhoud. De reservering moet gebaseerd zijn op een MJOP of ten minste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw.

Wat gebeurt er als een VvE de wet niet naleeft?

Als een VvE niet voldoet aan wettelijke verplichtingen, kan dit leiden tot juridische problemen, waaronder boetes. Het kan ook de waarde van het onroerend goed negatief beïnvloeden.