Vve-beheer: advies en beheer van Newomij

Verplichte VvE bijdrage

Bent u eigenaar van een appartement en daarmee lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE)? Dan bent u verplicht om bij te dragen aan de VvE. De verplichte VvE bijdrage is essentieel voor het onderhoud en beheer van het gemeenschappelijke eigendom, wat de kwaliteit van wonen voor iedereen ten goede komt. Maar wat houdt deze bijdrage precies in en waarom is het zo belangrijk om hieraan te voldoen? Laat Newomij u begeleiden naar een zorgeloze naleving van deze verplichting.

Wat is de verplichte VvE bijdrage?

De VvE bijdrage, in het kader van VvE beheer vaak aangeduid als servicekosten, is een maandelijks bedrag dat door de leden van de VvE wordt betaald. Dit bedrag dekt de kosten voor het onderhoud van het gebouw, de verzekeringen, en eventuele andere gemeenschappelijke uitgaven. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VvE.

Het belang van de VvE bijdrage

De bijdrage aan uw VvE is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een investering in uw eigen woongenot en de waarde van uw appartement. Een goed onderhouden pand is immers meer waard en zorgt voor een prettige leefomgeving. Daarnaast voorkomt een gezonde financiële huishouding binnen de VvE onverwachte kostenposten voor groot onderhoud in de toekomst.

Het vaststellen van de bijdrage

De verantwoordelijkheden van de VvE omvatten het onderhoud van gezamenlijke delen van het gebouw, zoals gevels, het trappenhuis, daken, en ramen, zoals vastgelegd in de splitsingsakte. Elk jaar stelt het bestuur een begroting op die tijdens de algemene ledenvergadering wordt goedgekeurd. Deze begroting bepaalt de maandelijkse voorschotbijdrage van de VvE-leden.

Aan het einde van het boekjaar wordt de daadwerkelijke bijdrage uitgerekend via de jaarrekening. Mocht er een tekort zijn, dan kan de splitsingsakte vereisen dat leden dit aanvullen.

 

Breukdelen

In de splitsingsakte van een VvE wordt rekening gehouden met de grootteverschillen tussen appartementen door een verdeelsleutel, bekend als de breukdelen. Deze breukdelen liggen ten grondslag aan de berekening van de maandelijkse VvE-bijdrage, wat betekent dat niet elke appartementeigenaar hetzelfde bedrag betaalt. De specifieke verdeling voor uw appartementengebouw vindt u in de splitsingsakte van de VvE.

Eenmalige financiële bijdragen

Er zijn momenten waarop u als lid van de VvE gevraagd wordt een eenmalige financiële bijdrage te leveren. Dit is meestal nodig voor het oplossen van dringende problemen waarvoor onvoldoende reserves beschikbaar zijn, zoals noodzakelijke reparaties aan het dak, de riolering of balkons. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door achterstallig onderhoud. Met een goed MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) voorkomt u deze onverwachte kosten.

Daarnaast kan een eenmalige bijdrage worden gevraagd voor specifieke projecten, zoals de installatie van zonnepanelen. Het is altijd de algemene VvE-vergadering die over zo’n bijdrage beslist.

Medewerker Newomij met een headset, achter een bureau met monitoren.

Uitdagingen rondom de betaling

Het tijdig en volledig voldoen aan de VvE bijdrage kan soms een uitdaging zijn. Dit kan komen door onduidelijkheden over de besteding, maar ook door geschillen binnen de VvE over de hoogte of noodzaak van bepaalde uitgaven. Het is een misverstand te denken dat inactieve VvE’s, ofwel slapende VvE’s, financieel voordelig zijn. Hoewel het op korte termijn lijkt alsof u bespaart door geen maandelijkse bijdragen te betalen, leidt dit uiteindelijk tot hoge uitgaven voor het inhalen van achterstallig onderhoud.

Hoe Newomij u helpt

Wilt u er zeker van zijn dat uw VvE deskundig beheerd wordt? Onze specialisten staan klaar om de zorg voor uw VvE-beheer geheel of gedeeltelijk op zich te nemen, wat u verzekert van een onbezorgde woonervaring. Wij bieden vakkundige steun op het gebied van VvE beheer om te garanderen dat u aan alle juridische en operationele eisen voldoet.

We bieden hulp bij zowel het financieel en administratief beheer als bij bestuurlijke begeleiding en het technisch beheer, of een mix van deze diensten. We zijn bekend met de uitdagingen die het beheren van een VvE met zich meebrengt en zetten ons in voor een gestroomlijnde aanpak. Met de expertise van Newomij verzekert u zich van efficiënt VvE-beheer en een optimaal behoud van uw eigendomswaarde.

VvE Vergadering van Eigenaars: overleg en presentatie aan tafel met de agenda weergegeven op flipover.

Meer weten over VvE-beheer?

Bent u op zoek naar meer informatie over het beheer van een Vereniging van Eigenaars? Op de onderstaande pagina’s leest u meer over de verschillende aspecten rond VvE beheer. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met onze accountmanagers.

VvE's in beheer
450
Aantal appartementsrechten
38.000
Oudste in beheer
Sinds 1960

Neem contact op met een van onze accountmanagers

Hasan Kazbogan

Accountmanager VvE Beheer
Hasan Kazbogan

Elja Triloki-Damming

Accountmanager VvE Beheer

Els Huurneman

Accountmanager VvE Beheer
Els Huurneman

Patricia Visser

Accountmanager VvE Beheer

Richard Pasma

Accountmanager VvE Beheer
Richard Pasma

Bas van Andel

Accountmanager VvE Beheer
Bas van Andel

Edwin Pallencaöe

Accountmanager VvE Beheer
Edwin Pallencaöe

Jelle Hakkert

Manager VvE Beheer

Gijs Pappot

Accountmanager VvE Beheer / Senior Service coordinator

Jord van Well

Accountmanager VvE Beheer

Said Tanha

Accountmanager VvE Beheer
Said-Tanha VVE

Jochem de Laat

Accountmanager VvE Beheer

Carla Nagel

Accountmanager VvE Beheer

Veelgestelde vragen over de verplichte VvE bijdrage

Wat is de verplichte VvE bijdrage?

De VvE bijdrage – ook wel de servicekosten genoemd – is het bedrag dat leden van een Vereniging van Eigenaars maandelijks betalen voor onderhoud en beheer van gemeenschappelijke delen van het pand.

Waarom moet ik VvE bijdrage betalen?

De VvE bijdrage dekt de kosten voor onderhoud, reparaties en verzekeringen, en zorgt voor een goed onderhouden pand, wat bijdraagt aan uw woonplezier en de waarde van uw woning.

Hoe wordt de hoogte van de verplichte bijdrage bepaald?

De hoogte van de VvE bijdrage is gebaseerd op de breukdelen in de splitsingsakte, die rekening houden met de grootte van uw appartement ten opzichte van het geheel.

Wat gebeurt er als ik mijn VvE bijdrage niet betaal?

Niet betalen kan leiden tot juridische stappen door de VvE, inclusief incassokosten en zelfs een gedwongen verkoop van uw woning.

Kan de VvE bijdrage veranderen?

Ja, de bijdrage kan jaarlijks veranderen, afhankelijk van de begroting die de VvE-leden goedkeuren tijdens de algemene ledenvergadering.

Wat gebeurt er met mijn bijdrage als ik verhuis?

Bij verhuizing bent u tot de overdrachtsdatum verantwoordelijk voor de VvE bijdrage. Na overdracht neemt de nieuwe eigenaar deze verplichting over.

Is er een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de VvE bijdrage?

U kunt uw bezwaren kenbaar maken tijdens de algemene ledenvergadering, waar stemmen over de begroting plaatsvindt. Direct bezwaar buiten deze vergaderingen om is juridisch complex en vaak niet mogelijk.

Objecten in VvE Beheer

Marie Heinekenplein - Amsterdam

Mozaïek - Amstelveen

The Cohesion Fibonacci - Amsterdam

Libeau Eiland Houthavens - Amsterdam

De Nieuwe Defensie - Utrecht

The Hudsons - Amsterdam

Holland Park West - Diemen

Slachthuis - Haarlem

Torenflat - Naarden

Silodam - Amsterdam

Mariastichting - Haarlem

Mariastichting Haarlem

Eemerald - Amersfoort