Slapende VvE activeren

Bent u eigenaar van een appartement en maakt u deel uit van een VvE die momenteel niet actief is? Uw slapende VvE activeren kan een wereld van verschil maken voor het appartementencomplex en de bewoners. Ontdek waarom het belangrijk is om een slapende VvE te activeren en hoe dit niet alleen de waarde van uw woning kan verhogen, maar ook zorgt voor een prettigere leefomgeving. Newomij kan u ondersteunen bij elke stap van dit essentiële proces.

Hoe Newomij kan helpen bij het activeren van uw slapende VvE

Newomij biedt deskundige hulp bij het activeren van uw slapende VvE, van het organiseren van de eerste vergadering tot het opstellen van een efficiënt Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Ons team staat klaar om u te ondersteunen bij administratieve, financiële en technische aspecten van VvE-beheer, waarbij de nadruk ligt op een soepele overgang en juridische compliance. Met Newomij aan uw zijde verzekert u zich van een professionele aanpak die waarde toevoegt aan uw appartementencomplex en zorgt voor een verbeterde woonervaring.

Wat is een slapende VvE?

Een slapende VvE, een term die u misschien wel eens heeft gehoord, refereert aan een Vereniging van Eigenaars die niet actief is in het beheer en onderhoud van een appartementencomplex. Dit betekent dat de VvE niet regelmatig vergadert, geen jaarlijkse begroting heeft en geen reservefonds opbouwt voor onderhoud.

In de praktijk houdt dit in dat essentiële zaken, zoals het onderhoud van het gebouw, het bijhouden van de administratie en de financiën, en het naleven van wettelijke verplichtingen, zoals het hebben van een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), niet worden uitgevoerd. Sinds 2018 zijn slapende VvE’s in principe verboden.

Risico’s en nadelen van een slapende VvE

Het voortbestaan van een slapende VvE kan leiden tot significante nadelen en risico’s voor de appartementseigenaren. Deze risico’s variëren van financiële problemen tot juridische complicaties.

Waardevermindering

Een van de grootste nadelen van een slapende VvE is de potentiële waardevermindering van het onroerend goed. Zonder regelmatig onderhoud en beheer kan de staat van het gebouw verslechteren, wat leidt tot een daling van de marktwaarde van de appartementen.

Financiële en juridische consequenties

Een slapende VvE voldoet niet aan wettelijke eisen, zoals het hebben van een actueel MJOP. Dit kan leiden tot juridische problemen voor de eigenaren. Daarnaast kunnen onvoldoende financiële middelen voor groot onderhoud resulteren in onverwachte hoge kosten voor de eigenaren.

Gebrek aan gemeenschappelijke besluitvorming

In een slapende VvE worden beslissingen over gemeenschappelijk onderhoud en beheer vaak uitgesteld of niet genomen. Dit gebrek aan collectieve besluitvorming kan leiden tot conflicten en onenigheid onder de eigenaren.

Verzekeringsproblemen

Zonder een actieve VvE kunnen er daarnaast problemen ontstaan met betrekking tot de verzekering van het appartementencomplex. Dit kan vervolgens leiden tot onvoldoende dekking bij schade, waardoor eigenaren persoonlijk financieel risico lopen.

De wettelijke verplichtingen van een VvE

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) heeft diverse wettelijke verplichtingen die cruciaal zijn voor een goed beheer en onderhoud van een appartementencomplex. Deze verplichtingen waarborgen niet alleen de kwaliteit en veiligheid van het gebouw, maar beschermen ook de belangen van alle eigenaren.

Regelmatige vergaderingen en besluitvorming

Een VvE is verplicht om regelmatig vergaderingen te houden. Tijdens deze vergaderingen nemen de leden beslissingen over belangrijke zaken zoals onderhoud, beheer en financiën. Deze bijeenkomsten zorgen voor transparantie en collectieve betrokkenheid bij het beheer van het complex.

Financiële verantwoordelijkheden

Een essentiële verplichting van de VvE is het beheren van de financiën, waaronder het opstellen van een jaarlijkse begroting en het aanleggen van een reservefonds voor toekomstig onderhoud. Dit zorgt ervoor dat er altijd voldoende middelen beschikbaar zijn voor noodzakelijk onderhoud en reparaties.

Naleving van wettelijke normen en reglementen

Een actieve VvE moet zich houden aan de wettelijke normen en de reglementen zoals vastgelegd in de splitsingsakte. Dit omvat onder meer de naleving van bouw- en veiligheidsvoorschriften, wat essentieel is voor de veiligheid en het welzijn van de bewoners.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Een actieve VvE dient een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op te stellen en bij te houden. Dit plan biedt een overzicht van verwachte onderhoudswerkzaamheden voor de komende jaren en helpt bij het efficiënt reserveren van fondsen. Het MJOP is niet alleen wettelijk verplicht, maar is ook essentieel voor het strategisch plannen van onderhoud en het behouden van de waarde van het gebouw.

Hoe activeert u een slapende VvE?

Het activeren van een slapende VvE is een cruciale stap om financiële en juridische risico’s te vermijden en de waarde van uw eigendom te beschermen. Dit proces kan als volgt worden aangepakt:

  1. Initiëren van het activeringsproces: het proces begint vaak met het verzamelen van de eigenaren. Dit kan door één of meer eigenaren geïnitieerd worden. Het is belangrijk om zo veel mogelijk eigenaren te betrekken en consensus te bereiken over de noodzaak om de VvE te activeren.
  2. Organiseren van een eerste vergadering: de volgende stap is het organiseren van een formele vergadering met alle eigenaren. Tijdens deze vergadering kunt u de huidige staat van het gebouw bespreken, de noodzaak van activering van de VvE toelichten en een bestuur vormen.
  3. Vaststellen van een bestuur: een actieve VvE vereist een functionerend bestuur. Dit bestuur zal de verantwoordelijkheid dragen voor het beheren van de VvE, inclusief het organiseren van vergaderingen, beheren van het reservefonds en plannen van onderhoud.
  4. Opstellen en actualiseren van documenten: het bestuur moet alle relevante documenten opstellen of actualiseren, waaronder de splitsingsakte, het reglement van de VvE en het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).
  5. Aanstellen van een professionele VvE-beheerder: in veel gevallen is het raadzaam om een professionele VvE-beheerder zoals Newomij in te schakelen. Wij bieden ondersteuning bij administratief, financieel en technisch beheer, wat bijdraagt aan een effectieve en efficiënte werking van de VvE.
VvE Vergadering van Eigenaars: overleg en presentatie aan tafel met de agenda weergegeven op flipover.

Voordelen van het activeren van een slapende VvE

Door uw slapende VvE te activeren, zorgt u ervoor dat uw appartementencomplex goed wordt beheerd en onderhouden. Door een actieve VvE komt er een gestructureerd onderhoudsplan in werking, wat leidt tot een aangenamere woonomgeving en een langere levensduur van het gebouw.

Door te voldoen aan de wettelijke eisen, zoals een geldig Meerjarenonderhoudsplan, vermindert u financiële en juridische risico’s, en draagt u bij aan een verhoogde marktwaarde van de appartementen. Dit alles resulteert in een harmonieuze gemeenschap waarin bewoners samenwerken voor het gemeenschappelijk goed.

Newomij VvE-beheer

Wilt u uw slapende VvE activeren en kunt u daar wel wat ondersteuning bij gebruiken? Newomij kan u hierbij helpen. We passen ons VvE-beheer aan op uw situatie, met flexibele diensten. U heeft de vrijheid om te bepalen welke aspecten van het beheer u aan ons wilt overlaten, of dat nu gaat om de financiële en administratieve taken, het bieden van bestuurlijke ondersteuning of het volledig overnemen van het technisch beheer van uw complex.

Onze accountmanagers zorgen voor een naadloze transitie van een slapende naar een actieve VvE. We zijn erop gericht om de complexiteit en de last van het VvE-beheer van uw schouders te nemen, zodat u zich kunt concentreren op het comfort van uw woning.

Meer weten over VvE-beheer?

Wilt u meer weten over alles wat er komt kijken bij VvE beheer? Op de onderstaande pagina’s vindt u nog meer informatie. Bij vragen over VvE beheer en de diensten die Newomij aanbiedt, kunt u altijd contact met ons opnemen.

VvE's in beheer
450
Aantal appartementsrechten
38.000
Oudste in beheer
Sinds 1960

Neem contact op met een van onze accountmanagers

Hasan Kazbogan

Accountmanager VvE Beheer
Hasan Kazbogan

Elja Triloki-Damming

Accountmanager VvE Beheer

Els Huurneman

Accountmanager VvE Beheer
Els Huurneman

Patricia Visser

Accountmanager VvE Beheer

Richard Pasma

Accountmanager VvE Beheer
Richard Pasma

Bas van Andel

Accountmanager VvE Beheer
Bas van Andel

Edwin Pallencaöe

Accountmanager VvE Beheer
Edwin Pallencaöe

Jelle Hakkert

Manager VvE Beheer

Gijs Pappot

Accountmanager VvE Beheer / Senior Service coordinator

Jord van Well

Accountmanager VvE Beheer

Said Tanha

Accountmanager VvE Beheer
Said-Tanha VVE

Jochem de Laat

Accountmanager VvE Beheer

Objecten in VvE Beheer

Zalmhaven - Rotterdam

Zalmhaven Rotterdam

The George - Amsterdam

Silodam - Amsterdam

Mariastichting - Haarlem

Mariastichting Haarlem

Greenville - Leidsche Rijn

Greenville Leidsche Rijn

Eemerald - Amersfoort

Cruquius - Amsterdam

VvE beheer in heel Nederland

Het hoofdkantoor van Newomij zit in Naarden, maar we zijn er voor u in heel Nederland met maatwerk VvE beheer. Profiteer van onze kennis en expertise in talloze plaatsen, zoals:

Veelgestelde vragen over slapende VvE's

Wat is een slapende VvE?

Een slapende VvE is een Vereniging van Eigenaars die niet actief is in het beheren en onderhouden van een appartementencomplex. Dit houdt in dat er geen regelmatige vergaderingen zijn, geen onderhoudsplan wordt bijgehouden en geen reservefonds voor toekomstig onderhoud wordt opgebouwd.

Waarom is het belangrijk om een slapende VvE te activeren?

Het activeren van een slapende VvE is essentieel om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, het onderhoud en de waarde van het complex te waarborgen, en te zorgen voor een goed beheer van gemeenschappelijke financiën en faciliteiten

Hoe activeer ik een slapende VvE?

Om een slapende VvE te activeren, moet u beginnen met het bijeenroepen van een vergadering met de mede-eigenaren. Bespreek de noodzaak van activering, vorm een bestuur, en start met het opstellen van essentiële documenten zoals een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Wat zijn de gevolgen van het niet activeren van een slapende VvE?

Het niet activeren van een slapende VvE kan leiden tot waardevermindering van het onroerend goed, juridische problemen door het niet voldoen aan wettelijke eisen, en potentieel hoge kosten door achterstallig onderhoud.

Kan Newomij helpen bij het activeren van een slapende VvE?

Ja, Newomij kan uitgebreide ondersteuning bieden bij het activeren van een slapende VvE. Dit omvat hulp bij administratief, financieel en technisch beheer, en begeleiding bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het opstellen van een MJOP.