Newomij en de maatschappij

Oog voor de samenleving

Wat voor de waarden van ons bedrijf geldt, geldt ook voor onze visie op de samenleving. Betrokkenheid staat bij ons hoog op de agenda. Vandaar dat wij verschillende charitatieve instellingen steunen. Of beter gezegd, wij zijn samenwerkingen aangegaan met een aantal partijen, voor de lange termijn. Uiteraard is financiële steun een onderdeel van deze samenwerking, maar wij gaan liever nog een stapje verder door als partners te opereren.

De Hartstichting

Een mooi voorbeeld hiervan is onze partnership met de Hartstichting. Naast financiële bijdragen aan beurzen voor jonge, talentvolle onderzoekers (de zogenaamde Dekkerbeurzen), hebben wij ook een bijdrage geleverd aan het doel van de Hartstichting om van Nederland een 6-Minutenzone te maken. In de vorm van plaatsing van AED’s bij twintig van onze appartementencomplexen. Hartstichting.nl

Case

Free a Girl

Deze internationale organisatie voegt de daad bij het woord. Meer dan twee miljoen kinderen worden gedwongen om te werken in de seksindustrie. Free a Girl is gecommitteerd om alle minderjarige meisjes uit hun verschrikkelijke situatie te bevrijden en niet alleen de handelaren, maar ook de afnemers te berechten. freeagirl.com

 

Case

Hilversum City Run

Ieder jaar nemen wij deel aan dit evenement vanwege het sportieve en charitatieve karakter. Het is voor ons een uitgelezen kans om indirect een goed doel te steunen, aan onze fysieke fitheid te werken en om samen met onze relaties een uitdaging aan te gaan. Want naast collega’s nodigen wij ook altijd onze relaties uit voor dit evenement. Hilversumcityrun.nl

Case

Amsterdam UMC

Newomij sponsort het Amsterdam UMC sinds januari 2019. De krachtenbundeling tussen de academische medische centra bouwt aan een samenleving waarin ziekten worden voorkomen en patiënten worden genezen. Amsterdamse ziekenhuizen behoren tot de wereldtop, maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Newomij vindt het belangrijk om de gezondheidszorg op een hoog niveau te houden en draagt daar graag een steentje aan bij. AmsterdamUMC.nl

Onze partners

Dankzij Newomij hebben we kinderen letterlijk kunnen bevrijden uit de ergste vormen van seksuele uitbuiting in verschillende landen. Hiernaast is bijgedragen aan de rehabilitatie en re-integratie van slachtoffers, hierbij zit opvang, traumaverwerking, educatie, medische zorg en meer.

Laila Belkerma –  Commercieel directeur Free a Girl Foundation

De samenwerking met Newomij geeft energie. Zij steunen het doel van de Hartstichting om in heel Nederland levens te redden bij een hartstilstand. Vanaf dag één is pro-actief gehandeld aangaande de plaatsing van AED’s aan de buitenzijde van vastgoedobjecten en het enthousiasme van de medewerkers is inspirerend.

Floris Italianer –  Directeur Hartstichting

Een steeds groter wordende Business Run deelnemer die niet is weg te denken tijdens de Hilversum City Run, de gedrevenheid spat ervan af!

Dick Slootbeek –  Directeur Hilversum City Run