Newomij en regelgeving

Compliance en regelgeving

Compliance heeft uiteraard onze constante aandacht. Wij voeren dan ook een actief compliancebeleid op basis van de relevante wet- en regelgeving. De verantwoordelijkheid hiervoor is in handen van onze compliance officer die uiteraard in het bezit is van een Wft-diploma. Concreet houdt de compliance officer zich onder meer bezig met integriteitsvraagstukken en verandertrajecten. En monitort deze of alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving geïmplementeerd is of geïmplementeerd wordt en dat alle medewerkers zich hiervan bewust zijn.

Vergunning AFM

De bedrijfsactiviteiten van Newomij Financieringen en Newomij Verzekeringen beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit houdt onder andere in dat wij een beheerst beloningsbeleid hanteren en ervoor zorgen dat onze medewerkers vakbekwaam zijn en blijven.

Medewerkers

Bij indiensttreding moeten alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Daarnaast slaan wij kopieën van behaalde diploma’s en certificaten op in het personeelsdossier. En ondertekenen alle medewerkers van Newomij onze gedragscode.

AO/IB

In de beschrijving van onze Administratieve Organisatie zijn procedures, bevoegdheden, risico’s en interne beheersingsmaatregelen vastgelegd. Ook de taakverdeling en de benodigde controle-technische functiescheiding tussen besluitvorming, uitvoering en registratie zijn hierin vastgelegd.

Privacy

Met de invoering van de verscherpte AVG-wetgeving in 2018 zijn wij een project gestart om alle processen, waarin persoonsgegevens worden gebruikt, vast te leggen in een register van verwerkingsactiviteiten middels de software van Privacy Control Center. Daarnaast staat een privacy- en cookieverklaring op onze website en hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze (sub)verwerkers.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de compliance officer.