Beheerst beloningsbeleid

Newomij Financieringen hanteert een beloningsbeleid dat erop gericht is om te voorkomen dat cliënten onzorgvuldig worden behandeld, alsmede dat onverantwoorde risico’s worden genomen. Het is gebaseerd op alle uitgangspunten van de Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft (2011) en de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (2015). Newomij Financieringen wil met haar beloningsbeleid bevorderen dat goed gekwalificeerde medewerkers kunnen worden aangetrokken en behouden, het klantbelang centraal staat en het in overeenstemming is met de risicobereidheid en waarden van de onderneming, gericht op een lange termijn doelstelling.

 

Beloning

De beloningen bestaan uit voornamelijk uit vaste beloningscomponenten. Een variabele vergoeding is niet anders aan de orde dan in het geval van er sprake is van extra inzet en het bezoeken van avondvergaderingen van verenigingen van eigenaars. Deze variabele beloningen zijn uitdrukkelijk niet afhankelijk van het resultaat van de vennootschap.

Risicoanalyse en -beheersing

Het beloningsbeleid is opgesteld door de directie van Newomij Financieringen B.V. De Raad van Commissarissen treedt als zodanig op als remuneratiecommissie en monitort en evalueert het beloningsbeleid van de vennootschap. De hoogte van de beloning van de bestuurder wordt bepaald door de Raad van Commissarissen. Alle overige beloningen worden door de directie vastgesteld en door de Raad van Commissarissen op hoofdlijnen goedgekeurd met aandacht voor de onderlinge verdelingen. Bij het evalueren van het beloningsbeleid is de compliance officer betrokken.