Newomij stimuleert onderzoek naar hart- en vaatziekten

Geplaatst op: 20-04-2021

Mensen die een hartstilstand hebben doorgemaakt, lopen risico op hersenschade. Door hersenschade kunnen patiënten last krijgen van bijvoorbeeld geheugenproblemen, concentratiestoornissen en stemmingswisselingen. Dit kan ervoor zorgen dat zij niet meer in staat zijn om hun normale werkzaamheden op te pakken, met depressies en andere psychische klachten tot gevolg. Onderzoeker Jeannette Hofmeijer richt zich op deze specifieke groep patiënten en ontvangt daarvoor een prestigieuze beurs van de Hartstichting. Onze jaarlijkse donatie aan de Hartstichting gaat rechtstreeks naar dit belangrijke onderzoek.

Waarom doneren we aan dit onderzoek van de Hartstichting?

Gezondheid staat bij Newomij hoog in het vaandel en we vinden het belangrijk dat er voldoende ruimte en geld is voor onderzoek. Daar ligt immers de toekomst van onze gezondheidszorg. Onze jaarlijks donatie aan de Hartstichting gaat daarom rechtstreeks naar de Dekkerbeurs. Jonge, talentvolle wetenschappers krijgen daarmee de kans om onderzoek te doen op het gebied van hart- en vaatziekten.

Waarom is dit juist voor deze groep patiënten zo belangrijk?

Professor Jeannette Hofmeijer is neuroloog bij het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem en heeft daarnaast een onderzoeksgroep aan de Universiteit Twente. Zij heeft zich gespecialiseerd in hersenschade na een hartstilstand en het neurologisch functioneren van de patiënt. Bij overlevers van een hartstilstand gaat de aandacht vooral uit naar het herstel van het hart en minder voor hersenbeschadigingen. De mogelijkheden om hersenschade te behandelen zijn nog zeer beperkt. Het onderzoek van Jeannette Hofmeijer is erop gericht om de behandeling en het herstel van deze patiënten te verbeteren.

Wat houdt het onderzoek in?

De focus ligt op een betere diagnose en behandeling van deze groep patiënten. Het onderzoeksteam streeft naar een multidisciplinaire aanpak, waarbij neurologen, psychiaters en revalidatieartsen samenwerken om de ernst van de hersenschade vast te stellen en de mogelijkheden van een behandeling te onderzoeken. Zij ontwikkelen technieken om de hersenschade in een zeer vroeg stadium op te sporen en testen behandelingen die het herstel bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan het trainen van hersenfuncties en het stimuleren van de hersenen door middel van magneetsignalen, maar ook aan het stimuleren van gekweekte hersencellen in een laboratorium.

Hoe ver staan de wetenschappers op dit moment?

Eind 2019 en begin 2020 zijn benut om goedkeuring van het onderzoeksprotocol te verkrijgen door de medisch ethische commissie. Vervolgens kon er gestart worden met de training van verpleegkundigen en de logistieke organisatie in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Vanaf dat moment zijn patiënten na een reanimatie op de cardiologieafdeling gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. Er worden klinische testen afgenomen, een MRI-scan gemaakt en een hersenfilmpje (EEG) afgenomen. Gedurende een jaar worden deze patiënten gevolgd om te onderzoeken hoe hun herstel verloopt. Het voornemen is om in totaal 200 patiënten in het onderzoek op te nemen, ook in andere ziekenhuizen. Door de coronacrisis is de studie iets later gestart dan aanvankelijk gepland, maar inmiddels zijn de eerste patiënten opgenomen in de studie.

Wat betekent de Dekkerbeurs?

De Dekkerbeurs is in het leven geroepen door Dr. E. Dekker, die van 1971 tot 1987 medisch directeur van de Hartstichting was. Hij stond aan de basis van het programma dat beurzen biedt voor wetenschappelijk talent, van student tot hoogleraar. Het onderzoek van Jeannette Hofmeijer heeft de hoogste persoonlijke onderzoeksbeurs van de Hartstichting gekregen. Met een budget van 650.000 euro kan zij het belangrijke onderzoek uitvoeren. Deze beurs wordt één keer in de twee jaar uitgereikt.