Newomij & Hartstichting: samen zorgen voor morgen

Geplaatst op: 09-01-2023

Met ingang van 2023 sponsort Newomij jaarlijks het Dekkerprogramma van de Hartstichting en wordt daarmee partner van het onderzoeksprogramma. Hiermee zetten wij een belangrijke stap in ons streven om bij te dragen aan een betere en gezondere wereld.

De Dekkerbeurzen geven veelbelovend talent de mogelijkheid om nieuw en innovatief onderzoek te doen op het gebied van hart- en vaatziekten. Naast het ontwikkelen van slimme behandelingen en preventieve maatregelen, hoopt de Hartstichting hiermee ook een antwoord te bieden op de toenemende urgentie om de hartgezondheid van Nederland te verbeteren. Van 2023 tot en met 2025 is Newomij vaste partner van het programma.

Robert Jan van Hamersveld, voorzitter Raad van Bestuur: “We zijn betrokken bij wat er in de samenleving gebeurt en willen daarin een oprechte en hartverwarmende rol vervullen. Daarom steunen we verschillende goede doelen en moedigen we onderzoeksprojecten aan. We zijn er namelijk van overtuigd dat als talent de ruimte krijgt om tot bloei te komen, er vernieuwende en innovatieve uitkomsten kunnen ontstaan. Bovendien hopen we met het stimuleren van (medisch) onderzoek bij te dragen aan een gezondere en betere wereld, in het bijzonder voor toekomstige generaties.”

De band tussen Newomij en de Hartstichting bestaat al enige jaren. Zo is er ook steun voor het BROCA-onderzoek (Brain Outcome After Cardiac Arrest) dat zich richt op patiënten die revalideren na een hartstilstand. Daarnaast stimuleren wij het hartveilig maken van Nederlands vastgoed door onze panden, waar mogelijk, te voorzien van een AED. Newomij is samen met enkele vooraanstaande vastgoedorganisaties initiatiefnemer van de missie ‘Vastgoedsector Hartveilig‘. Vanuit deze missie streven we naar een landelijk dekkend AED-netwerk, waarbij in heel Nederland binnen 6 minuten een AED beschikbaar is.

“Als talent de ruimte krijgt om tot bloei te komen, kunnen er vernieuwende uitkomsten ontstaan die bijdragen aan een gezondere en betere wereld.”