Hoff van Hollant

‘Binnen 24 uur waren we er uit’

Geplaatst op: 23-11-2021

Een opsteker voor de woningmarkt: de razendsnelle manier waarop Plegt-Vos als ontwikkelende bouwer en vastgoedonderneming Newomij elkaar vonden in de realisatie van een nieuwbouwproject in Rosmalen.

Binnen 24 uur was de deal gesloten. Zónder de gebruikelijke voetnoten en n.o.t.k.’tjes achteraf. Een mooie businesscase die niet in de eerste plaats gaat over de harde getallen. Maar wel over gedeelde waarden: ondernemerschap, vertrouwen en elkaar vinden op inhoud. Een gesprek met Theo Opdam (directeur-eigenaar van Plegt-Vos) en Klaartje Molthof (commercieel directeur van Plegt-Vos) en Robert Jan van Hamersveld (voorzitter Raad van Bestuur van Newomij) en Robbert Ter Weijden (lid Raad van Bestuur van Newomij) geeft weer hoe het proces is verlopen.

Beslistermijn

Op het uur van de waarheid (bij het sluiten van de biedingstermijn) bleken er twee biedingen te zijn binnengekomen voor Hoff van Hollant, allebei met een hele korte beslistermijn. Eentje daarvan afkomstig van Newomij. Klaartje, Theo, Robbert en Robert Jan kenden elkaar op dat moment alleen nog maar van een vrijblijvende kennismaking in Teams – met overigens een prima gevoel over en weer. Hoe dan ook: diezelfde avond om 19.00 uur was de koop gesloten. Robbert en Klaartje geven achteraf lachend toe dat het een beetje voelde als ‘first dates’. Klaartje: ‘Ik zei aan het einde van de dag tegen Robbert: misschien moeten we dan nu maar eens een kopje koffie gaan drinken?’ Want daarover zijn de partijen het samen meer dan eens: met Hoff van Hollant is een mooie basis gelegd voor méér. Theo: ‘We zijn natuurlijk niet met elkaar getrouwd, maar we zien dit wel als een mooie opstap naar meer samenwerking bij projecten die – ons beide – veel meerwaarde kunnen bezorgen.’

Elkaars waarden herkennen

Bij Klaartje en Theo klinkt het persoonlijke ondernemerschap overal in door. Ze wegen hun woorden niet, weten waar ze het over willen hebben en voelen zich vrij om dat te doen. In Newomij vonden ze in dat opzicht een prima counterpart.

Theo: ‘Het hele plan van eisen van Newomij past op één A4. Je merkt in alles hun persoonlijke betrokkenheid bij vastgoedontwikkelingen zoals die van ons; ze weten precies waar ze het over hebben. Het gaat Newomij écht om die huurder, wat die wil en nodig heeft. We hebben elkaar gevonden op inhoud en wederzijds respect voor elkaars expertise en kunnen.’

Het moeilijke makkelijk maken

Klaartje: ‘Als je merkt dat je elkaar kunt vertrouwen, op inhoud, wordt het complexe ineens eenvoudig. Dat is een belangrijk credo in de cultuur van Plegt-Vos: moeilijke dingen makkelijk maken. Hoff van Hollant zelf is daar als ontwikkeling een goed voorbeeld van. Niet makkelijk in termen van bezonning, geluid, bouwbudget, de mix van sociale en vrije sector huur. Daar weten we dan tóch een heel bijzonder en vriendelijk woonproject van te maken, met een sterke eigen identiteit.’

Ondernemerstaal

Theo: ‘Wij hebben plezier in wat we doen, zijn verknocht aan onze projecten, ons vak. Als je datzelfde plezier en commitment herkent aan de andere kant van de tafel, ontstaat er een sfeer van gelijkwaardigheid, waarin je elkaar kunt vinden op inhoud, met respect voor elkaars belangen en positie.’

Direct vertrouwen

Robert Jan: ‘Je zou zeggen: wat weet je nou van elkaar na één verkennende Teams-call. Maar de klik was er meteen. Bij Plegt-Vos geloven ze heilig in wat ze maken – en praat je met de mensen die zelf direct verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat. Dat persoonlijke commitment, dat hebben wij ook. Dat geeft meteen vertrouwen. Dan hoeven wij echt niet alle technische details te controleren en te checken. We gaan niet op de stoel van Plegt-Vos zitten. Zij weten wat ze kunnen. Wij weten wat we nodig hebben. We spreken elkaars taal.’

Wij ondernemen

Robert Jan: ‘Onze kernwaarde ‘Wij ondernemen’ gaat voor ons vooral – net als bij Plegt-Vos – over zélf doen. Persoonlijk commitment. Eigen voeten in de klei, eigen vingers aan de knoppen. Zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen en direct beslissen, op basis van eigen kennis van de markt, vanuit de wetenschap dat ontwikkelende bouwers die snelheid nodig hebben om door te kunnen. Met ellenlange procedures red je het niet. Dat is niet wat de markt op dit moment nodig heeft.’
Robbert: ‘Afspraak is afspraak, dat hoort ook bij dat persoonlijke ondernemerschap. Na een dag onderhandelen zeggen dat je eruit bent – om in de weken die volgen nog eindeloos punten op i’s te gaan zetten – hoort daar niet bij. Wij gaan niet achteruit onderhandelen. Een deal is een deal. Eerst een snelle prijs neerleggen om er achteraf nog eens flink met de kaasschaaf overheen te gaan, dat is niet wat wij doen. Dat vertrouwen moet je hebben, over en weer. Anders kun je niet binnen één dag je handtekening zetten.’

Minder courante producten

Robbert: ‘Wij zoeken nieuw- en jongbouwprojecten. Niet alleen in de Randstad maar we investeren juist ook in locaties in de regio, zoals Assen, Borne, Etten-Leur, Meppel, Schiedam of Rosmalen. We kunnen ook prima uit de voeten met aangebroken of gespikkeld bezit. Ik snap heel goed dat veel vastgoedpartijen het project in Rosmalen als complex en risicovol beschouwen, met die grote binnentuin aan het spoor en de mix van sociale en vrije sector huur. Maar daar hebben wij juist heel veel en ook hele goede ervaringen mee. Zo zien we de binnentuin vanuit onze beheerervaring ook helemaal niet als een mogelijk probleem, maar juist als een toegevoegde waarde voor de huurders. Een mooie sociale component.’

Hoff van Hollant

Een wooncomplex met 45 huurappartementen (vrije sector en sociaal) in Rosmalen. Met aan de spoorzijde een grote kas die een gezamenlijke binnentuin afschermt en zorgt voor een beschut tuinklimaat. Een niet al te courante regio, de ligging aan het spoor – en hoe ga je als eigenaar om met het beheer van zo’n gezamenlijke binnentuin? De Naardense vastgoedonderneming Newomij en bouwer-ontwikkelaar Plegt-Vos vonden elkaar vooral op gedeelde waarden en vertrouwen in elkaars kennis en kunde.

Bron: Cobouw