Noodwet zorgt voor mogelijkheid digitale VvE vergadering

6 mei 2020
Het coronavirus heeft grote impact op het vergaderen van VvE’s, aan die verplichting kan momenteel moeilijk of niet worden voldaan. Om dit op te lossen heeft de Eerste Kamer een z.g. ‘Noodwet’ vastgesteld. Deze wet maakt het mogelijk om het vergaderen uit te stellen en om digitaal te vergaderen. Hieronder beschrijven we de opties voor u.

Vergadering uitstellen

De VvE’s die voor 1 juli moeten vergaderen kunnen de vergadering door de ‘Noodwet’ nu tot 31 december 2020 uitstellen. Let op, u moet als bestuur hiertoe besluiten.

 

 

Digitaal vergaderen

Er zijn drie randvoorwaarden om een digitale vergadering rechtsgeldig te laten zijn.
1.    Een eigenaar moet zich kunnen identificeren;
2.    Een eigenaar moet de vergadering live kunnen volgen;
3.    Een eigenaar moet daadwerkelijk kunnen stemmen.

Wij hebben de berichten hierover tot ons genomen, de mogelijkheden en voorwaarden getest en al enkele vergaderingen digitaal gehouden. Conclusie; het kan, maar vergt goede en zorgvuldige afstemming en voorbereiding. Het is beslist maatwerk!

 

 

Is digitaal vergaderen en stemmen een passend en reëel alternatief voor uw VvE?

Om dat te beoordelen, is het raadzaam de volgende aandachtspunten daarbij in acht te houden:

Is het gebruikelijk om met één of meerdere verenigingen te vergaderen;
Inschatting bereidheid eigenaars om digitaal te vergaderen;
Hoe kleiner de VvE hoe beter het werkt;
Hoe eenvoudiger de agenda en besluiten des te beter;
Neem ruim de tijd voor een zorgvuldige voorbereiding;
Voor een indruk hoe het werkt kunt u onze handleiding en video bekijken;
Overleg met uw accountmanager of het voor uw VvE een oplossing is en laat u informeren over de voorwaarden.

 

 

Waarin kan Newomij VvE Beheer u faciliteren?

Wij maken gebruik van twee verschillende softwareprogramma’s, Microsoft Teams en Twinq, om het digitaal vergaderen en digitaal stemmen te bewerkstelligen.

Om een afweging te maken en om de VvE goed te begeleiden en te voorzien van de juiste informatie, bieden wij u het volgende:

Er is een handleiding gemaakt voor de twee te gebruiken softwareprogramma’s;
Er is een video beschikbaar waarin stap voor stap het stemproces word uitgelegd;
Het maken van een passende uitnodiging, agenda en stemformulier;
Het uitnodigen van de eigenaars om deel te nemen aan de digitale vergadering;
Met u bepalen we wie welke taken op zich neemt tijdens de digitale vergadering en welke eventuele extra kosten hieraan verbonden zijn;
De vergadering voorzitten en of notuleren;
De digitale stemming begeleiden;
Wij zijn voorafgaand aan de vergadering op het online platform actief om eigenaren ondersteuning te bieden.

Interesse? Neem dan contact op met uw accountmanager.