Hoe gaat Newomij om met het Coronavirus?

14 maart 2020

Newomij volgt het beleid van de Nederlandse overheid, het RIVM en de GGD met betrekking tot de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19).
Om de gezondheid van onze relaties, klanten en vanzelfsprekend onze medewerkers te waarborgen, is ons kantoor tijdelijk en in ieder geval tot 21 mei aanstaande niet toegankelijk.

Bereikbaarheid

Alle werknemers zijn per e-mail en telefonisch bereikbaar. Het kan zijn dat dit soms minder goed is dan u van ons gewend bent.
De e-mailadressen en telefoonnummers per afdeling treft u op onze Contactpagina >>.
U wordt vriendelijk verzocht om zoveel mogelijk gebruik te maken van e-mail waarna u zo snel mogelijk een reactie krijgt.
Onze medewerkers doen er alles aan om u waar nodig van dienst te zijn en oplossing te bieden bij uw vragen.

Externe afspraken

In lijn met het daarvoor van overheidswege vastgestelde beleid hebben wij alle externe afspraken en events opgeschort. De afspraken worden zoveel mogelijk opgepakt via telefoon en/of de digitale kanalen als Microsoft Teams, Skype, WhatsApp en e-mail.

Wij vertrouwen erop u hiermee goed te informeren en uiting te geven aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het volgen van overheidsmaatregelen die erop gericht zijn de gezondheid van ons allen niet verder en zo min mogelijk in gevaar te brengen.

Raad van Bestuur en medewerkers Newomij