Newomij en regelgeving

Compliance

Newomij streeft naar een optimale balans tussen markt, recht en ethiek. Deze balans vinden we door bij de uitoefening van het bedrijf op een zorgvuldige manier rekening te houden met de business, wet- en regelgeving, alle andere aanwezige belangen, belanghebbenden en in- en externe factoren. Ethisch handelen heeft de doorslaggevende stem. Uiteraard voldoet Newomij aan alle van toepassing zijnde vereisten vanuit wet- en regelgeving. We leven niet alleen de letter van de wet na, maar vooral ook de geest van de wet.

De verantwoordelijkheid voor het voeren van een adequaat compliance-beleid bij Newomij is in handen van de compliance officer die in het bezit is van een Wft-diploma en gekwalificeerd is als Certified Compliance Professional.

Concreet houdt de compliance officer zich bezig met het versterken en handhaven van integriteit, bewaken van bedrijfsethiek en permanente actuele kennis over het vakgebied. Daarnaast richt de compliance officer zich op het implementeren van wet- en regelgeving en creëren van bewustzijn hierover bij alle medewerkers.

Vergunning AFM

Newomij Financieringen en Newomij VvE Beheer beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit houdt onder andere in dat wij een beheerst beloningsbeleid hanteren en ervoor zorgen dat onze medewerkers vakbekwaam zijn en blijven.

Medewerkers

Bij indiensttreding moeten alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Daarnaast checken wij behaalde diploma’s en certificaten en ondertekenen alle medewerkers van Newomij onze gedragscode.

AO/IB

In de beschrijving van onze Administratieve Organisatie zijn procedures, bevoegdheden, risico’s en Interne Beheersingsmaatregelen vastgelegd. Ook de taakverdeling en de benodigde controle-technische functiescheiding tussen besluitvorming, uitvoering en registratie zijn hierin vastgelegd.

Privacy

Newomij maakt gebruik van Trustbound voor de vastlegging van o.a. ons register van verwerkingen. Daarnaast staat een privacy- en cookieverklaring op onze website en hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze (sub)verwerkers.

Vragen? Neem contact op met onze compliance officer

Pirjo van Rosse-van Zomeren

Compliance officer | Coördinator AO-IB
Pirjo van Rosse