Manager Asset & Data Analyse

De Manager Asset & Data Analyse zorgt ervoor dat de organisatie optimaal ‘in control’ is op corporate niveau zodat de doelen van de werkmaatschappijen kunnen worden bereikt.

De hoofdtaken van de Manager Asset & Data Analyse:

 • Opzetten en uitvoeren van management informatie voor de betreffende business units, Vastgoed, Financieringen, VvE Beheer en Effecten;
 • Dashboard sturing en analyse van portfolio data;
 • Riskmanagement van portfolio’s;
 • Vertaling externe data naar portfolio strategieën;
 • Organiseren van het waarderingsproces van assets (interne waardering onderbouwt door cash flow analyses);
 • Investeringsanalyse;
 • Mede coördineren van het jaarrekeningtraject.

De Manager Asset & Data Analyse ondersteunt en adviseert de RvB het managementteam met betrekking tot de analyse van ontwikkeling van winstgevendheid, budgetbewaking en het opstellen van KPI’s. Hij is daarnaast de sparringpartner van de business en ondersteunt hen bij financiële vraagstukken.

Een adequaat riskmanagementbeleid (in nauwe samenwerking met de compliance manager) behoort ook tot zijn verantwoordelijkheden, evenals de implementatie hiervan teneinde alle stakeholders een duidelijk, transparant en betrouwbaar beeld te geven.

Daarnaast wordt de Manager Asset & Data Analyse in de gelegenheid gesteld om een actieve rol te spelen bij de business gerelateerde organisaties (o.a. IVBN, StiVad, INREV, MSCI, ROZ) waarmee inzicht wordt verkregen in marktontwikkelingen teneinde te kunnen benchmarken.

Zij/Hij* rapporteert aan de CEO, de heer Robert Jan van Hamersveld. Samen met de Manager Financiële Administratie vormen zij het kernteam van Finance. Hij heeft bovendien zitting in het Managementteam, tezamen met de verantwoordelijke managers van de business lines.

*) Waar hij/zij staat dient ook zij/haar gelezen te worden.

Profielschets 

De Manager Asset & Data Analyse is een stevige financiële professional met een brede en diepgaande kennis van management control. Daarnaast heeft hij kennis van de vastgoedmarkt, bij voorkeur van vastgoed- en vermogensbeleggingen.

In het managementteam is hij een prettige gesprekspartner die stelling durft te nemen, vasthoudend is en meebeweegt waar nodig. Een echte teamspeler die nieuw elan en een moderne stijl brengt. Jong van geest, energiek met een ‘seniore’ uitstraling.

De Manager Asset & Data Analyse is intelligent, analytisch sterk, enthousiast, ambitieus en positief ingesteld. Hij is uiteraard zeer gestructureerd en gedisciplineerd in zijn werk en heeft daarnaast commercieel gevoel om met de business mee te denken en te bewegen. Hands-on, resultaatgericht, klantgericht, flexibel en gedreven.

Hij is ‘eager’ om kwaliteit te leveren en beschikt over goede communicatieve vaardigheden, heeft overtuigingskracht en kan een onafhankelijk advies uitbrengen. Hij begrijpt bovendien de dimensie van een bedrijf dat eigendom is van een familie.

Het bedrijf zet in op professionaliteit, eigen verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. Deze koers past bij de Asset & Data Analyse . Hij pakt de ruimte om het verschil te maken.

De rol biedt ruimte voor een ambitieuze finance professional die impact wil hebben: dicht tegen de business en direct onder de top. Hij fungeert de facto als ‘de rechterhand’ van de Directie. Hij treedt vanuit zijn professionaliteit op als de sparringpartner en strategisch adviseur van de RvB.

Overige vaardighedens:

 • Sterke analytisch, cijfermatig sterk, in staat reken- en datamodellen te maken en te interpreteren.
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in data analyse bij voorkeur opgedaan bij een institutioneel fonds of private investeerder.
 • Ondernemend met een goede balans ten aanzien van verantwoordelijkheid en transparantie.
 • Ondernemend en in staat om een kwalitatief hoogwaardig netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Representatief en toegankelijk.
 • Doortastend, ondernemend en flexibel.
 • Teamspeler met uitstekende sociale en verbindende vaardigheden met een oplossings- en mensgerichte insteek.
 • Een ‘digital mindset’: gewend om met data te werken, handig met ICT reporting tools.
 • Uitstekende beheersing van zowel Nederlands als Engels (verbaal en schriftelijk).
 • Afgeronde relevante opleiding WO niveau.

Interesse? Solliciteren?

Newomij heeft de zorg voor deze procedure uitbesteed aan Escalier Executive Search. Als Consultant is Jacques Craenen (06-463 77 820) het eerste aanspreekpunt voor de procedure. In zijn afwezigheid kan informatie worden ingewonnen bij Jeroen Schuur op kantoor 035-694 29 67.

Escalier introduceert kandidaten door middel van hun Curriculum Vitae en hun bevindingen. Het eerste gesprek zal zijn met de Raad van Bestuur de heren Robert Jan van Hamersveld en de heer Robbert Ter Weijden. Het vervolg van de procedure wordt nader bepaald. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.