Wat is een eindafrekening?

De eindafrekening is een specificatie van alle openstaande posten zoals de huur, service- en/of verwarmingskosten en eventuele herstelkosten. Hierbij verrekenen wij de eventueel betaalde waarborgsom. In de eindafrekening staat onder meer:
– Of u nog huur moet betalen of juist terugkrijgt.
– Een verrekening van het voorschot op de servicekosten.
– Kosten van werkzaamheden die Newomij heeft uitgevoerd.
U ontvangt de eindafrekening na de eindinspectie.