Wat houdt de eindinspectie in?

De eindinspectie is het moment dat u de gehuurde woning oplevert. De woning moet dan leeg en schoon zijn, conform de eisen in de brochure De eindoplevering van uw woning. U levert dan ook alle sleutels in.
Heeft u zaken die worden overgenomen door de nieuwe huurder? Overhandig dan het overnameformulier dat ondertekend is door u en de nieuwe huurder aan degene die de eindinspectie uitvoert.
Tijdens de eindinspectie controleert onze medewerker de staat van de woning. Bleek tijdens de voorinspectie dat er zaken nog niet op orde waren? Dan controleert hij ook of de herstelwerkzaamheden tussentijds zijn uitgevoerd. Is dat niet – of slechts gedeeltelijk – het geval, dan wordt dit in het eindinspectierapport opgenomen. De werkzaamheden worden vervolgens door ons uitgevoerd. De kosten brengen wij in rekening via de eindafrekening.