Wanneer krijg ik mijn borg terug?

De waarborgsom wordt binnen 14 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst teruggestort op uw bankrekening. Indien er sprake is van mutatieschade, achterstallige huur of als er nog verrekend moet worden met openstaande servicekosten, wordt binnen 30 dagen het eventuele restant van de waarborgsom terugbetaald. Onder mutatieschade verstaan we kosten die gemaakt moeten worden om de woning weer verhuurbaar te maken.