Mijn medehuurder is overleden. Wat moet ik doen?

Gecondoleerd met het verlies van uw naaste.

In het geval van overlijden van uw partner of dierbare moet u ons informeren middels het toesturen van een kopie van de akte van overlijden. Was uw partner medehuurder van de woning, dan wordt deze van rechtswege uit de huurovereenkomst uitgeschreven. Was uw dierbare de enige huurder, dan eindigt de huurovereenkomst van rechtswege.

Stuur hiervoor een kopie van de akte van overlijden naar verhuur@newomij.nl of stuur deze per post naar:
Newomij Vastgoed
Postbus 5090
1410 AB Naarden