In welke volgorde worden de verduurzamingsacties uitgevoerd?

We werken van boven naar beneden.