In welke volgorde worden de verduurzamingsacties uitgevoerd?

Het reinigen van de balkons is van boven naar beneden. De overige werkzaamheden van beneden naar boven, zie het schema bij de huismeester.