Ik ben vergeten mijn huur over te maken

U ontvangt een betalingsherinnering per post of per e-mail met daarin het verschuldigde bedrag en de termijn waarbinnen u het bedrag moet voldoen.