Beloningsbeleid

Newomij hanteert een beloningsbeleid dat erop gericht is om te voorkomen dat cliënten onzorgvuldig worden behandeld, alsmede dat onverantwoorde risico’s worden genomen. Het is gebaseerd op alle uitgangspunten van de Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft (2011) en de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (2015).

Newomij wil met haar beloningsbeleid bevorderen dat goed gekwalificeerde medewerkers kunnen worden aangetrokken en behouden, het klantbelang centraal staat en het in overeenstemming is met de risicobereidheid en waarden van de onderneming, gericht op een lange termijn doelstelling.

Beloning

De beloningen bestaan uit voornamelijk uit vaste beloningscomponenten. Een variabele vergoeding is niet anders aan de orde dan in het geval van er sprake is van extra inzet en het bezoeken van avondvergaderingen van verenigingen van eigenaars. Deze variabele beloningen zijn uitdrukkelijk niet afhankelijk van het resultaat van de vennootschap.

Risicoanalyse en -beheersing

Het beloningsbeleid is opgesteld door de Raad van Bestuur van B.V. Newomij-Groep. Het beloningsbeleid van Newomij wordt regelmatig geëvalueerd. De hoogte van alle beloningen worden door de Raad van Bestuur vastgesteld. Bij het evalueren van het beloningsbeleid is de compliance officer betrokken.