Newomij

Newomij Financieringen kent twee categorieën cliënten: de zakelijke belegger en de consument.

Newomij Financieringen richt zich hoofdzakelijk op de financiering ten behoeve van vastgoedbeleggingsobjecten. Deze klanten kwalificeren wij als "zakelijke belegger". Consumenten vallen in principe niet in de doelgroep van Newomij Financieringen.

Een "consument" is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een cliënt wordt gekwalificeerd als "consument" als bijvoorbeeld de benodigde financiering ten behoeve is van een woning voor eigen gebruik.

Wij beschikken over een dienstverleningsdocument  waarin wordt beschreven wat u als consument van ons mag verwachten.

Klik hier als u wilt weten welke tarieven wij rekenen bij een verlenging van een hypothecaire lening op een woning voor eigen gebruik.