Newomij

Bestuurlijk beheer

Het besturen van een Vereniging van Eigenaars is vaak een tijdrovende klus die specifieke kennis vraagt van VvE's en in het bijzonder van het appartementsrecht. Een VvE moet aan veel wettelijke eisen voldoen. Newomij VvE Beheer is van alle regelgeving op de hoogte. De medewerkers zorgen er dan ook voor dat – in opdracht van het bestuur - alle besluiten op de Vergadering van Eigenaars (of Algemene Ledenvergadering) op de juiste manier worden genomen en uitgevoerd. Wij zijn geen bestuurslid, maar nemen u op deze manier veel zaken uit handen en vertalen de besluiten in door het bestuur geaccordeerde acties.

Wat kunt u van ons verwachten?

•    Organiseren van de jaarlijkse vergadering van eigenaars
•    Verzenden agenda voor de vergadering
•    Tekenen presentielijst en vaststellen quorum
•    Voorzitten vergadering van eigenaars (indien gewenst)
•    Opmaken en verzenden notulen vergadering van eigenaars
•    Secretariële ondersteuning bestuur en VvE (postadres, verzorgen correspondentie)
•    Beheer Online, webportal van uw VvE